پرسشهای متداول  
آیا دانش آموز پس از قبولی، امکان تغییر رشته را دارد؟
موارد و ضرایب امتحانی چیست؟
ضوابط و شرایط ثبت نام در آزمون ورودی این مدارس، چیست؟
برای دریافت نتیجه ی آزمون ورودی، به کجا مراجعه کنیم؟
آدرس سامانه ی ثبت نام در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی چیست؟
ورود به دبیرستان نمونه دولتی، چگونه امکان پذیر است؟
بیشتر ...
     
 
سایتهای مفید  
  • وزارت آموزش و پرورش

  • اداره کل آموزش و پرورش استان همدان

  • مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک همدان

  •