نخبگان پذیرفته شده در آزمون سراسری 90  
معرفی رتبه های برتر زیر 100 در آزمون سراسری 1390

 

فاطمه چیتگری/ رتبه 7 علوم انسانی/ حقوق دانشگاه تهران
 
عارفه راستگو افخم/ رتبه 48 علوم انسانی/ رتبه 240 زبان خارجه/ حقوق دانشگاه بوعلی
 
مینا بوجاری/ رتبه 87 علوم انسانی /حقوق دانشگاه بوعلی
 
سمیرا ترک ملایری / رتبه 99 علوم انسانی / حقوق دانشگاه بوعلی
 طراحی: صابره السادات نبوی

 

معرفی رتبه های برتر زیر 1000 در آزمون سراسری 1390

 

رضوانه نجفی/ رتبه 244/ پزشکی دانشگاه تهران

سحر زیوری / رتبه 126/ پزشکی دانشگاه  شهید بهشتی تهران

حسنا ابراهیمی زاده /رتبه 704 /دندانپزشکی دانشگاه  علوم پزشکی همدان

نفیسه دوستی / رتبه 710 /دندانپزشکی دانشگاه  علوم پزشکی همدان

صبا سپاهی گرو /رتبه 980 /پزشکی دانشگاه  علوم پزشکی همدان

شبنم همت  /رتبه 240 /مهندسی صنایع دانشگاه امیرکبیر

شمیم عظیمی /رتبه 700 /مهندسی پلیمر دانشگاه تهران

عاطفه دارابی /رتبه 900 / مهندسی هوا و فضا دانشگاه خواجه نصیر

مهسا روز خش/ رتبه 134/ حقوق دانشگاه بوعلی

فرنوش مشعریان /رتبه 600 /حقوق دانشگاه بوعلی

زهرا ریاحی /رتبه 623 /علوم اجتماعی دانشگاه تهران

فائزه رحیمی /رتبه 990 / قرآن و حدیث دانشگاه تهران


گروه علوم تجربی

صبا سپاهی گرو: پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان

زهرا خانی: پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان

زهرا تحسینی: پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان

شادی طالع قنبرپور: پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان

فهیمه احمدوند: پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان

عاطفه توکلی: پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان

غزاله طاهری مقدم: دکتری داروسازی دانشگاه علوم پزشکی همدان

الهام منسوب بریحانیان: پزشکی دانشگاه کرمانشاه

فاطمه قاسمی: پزشکی دانشگاه سنندج

محیا آقایی: پزشکی دانشگاه تنکابن

نگار قدیری: دکتری داروسازی تهران

سیده فاطمه سادات: مهندسی ژنتیک دانشگاه تهران

افسانه نوری: زیست سلولی دانشگاه تهران

شادی سعیدی: مهندسی بهداشت دانشگاه شهید بهشتی

مرضیه کوکبی رحمن: مهندسی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان

نیلوفر الوند پور: علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی همدان

زهرا رضائی: مامائی دانشگاه علوم پزشکی همدان

عارفه طورجی: مامائی دانشگاه علوم پزشکی

راضیه واحدی کیا: پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان

فاطمه زارع: پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان

زهرا اقبالی: پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان

سمیه نعمتی: پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

صفورا عبدی: مهندسی فضای سبز دانشگاه ملایر