اردوها و بازدید ها در سال تحصیلی سال تحصیلی 88-87  
برنامه سينما هرماه يکبار به مناسبت هاي مختلف

بازديد از نمايشگاه گلبرگ مهر در ايام دهه فجر

اجراي اردوي ويژه دانش آموزان فعال نماز و مسابقات فرهنگي – هنري در تاريخ 3 و 4 ارديبهشت ماه 88 به مقصد کاشان

اجراي اردوي ويژه دبيران – مشهد مقدس در تاريخ 9، 10 و 11 ارديبهشت ماه 88