افتخارات فرهنگی- هنری- علمی دبیرستان نمونه حضرت آمنه (س) در سال تحصیلی 93-92